Des de l’any 1982, l’ASAB és una associació que integra els apicultors en l’àmbit de la província de Barcelona.

L’any 2006, en assemblea general l’ASAB ha aprovat els nous Estatuts que ens han de regir els propers anys i que representen un pas endavant en l’actualització de l’organització interna de l’associació.

Cada dos anys s’elegeix part de la Junta Directiva, que vetlla pel bon funcionament del dia a dia de l’associació.